• Call Us: 0909.51.70.71
  • Email sales@vtcons.com.vn

CONTACT DETAILS

VÕ TRẦN COMPANY

Cranes - M&E - Contruction


Email
: sales@vtcons.com.vn.

Phone:  (+84-8) 6263 5354 

Fax:  (+84-8) 6263 5354 

Mobile: 0909.51.70.71

Website: vtcons.com.vn

LEAVE A COMMENT!

 

Ngành nghề hoạt động:

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Thiết kế gia công nhà thép tiền chế, cầu trục, cổng trục

- Thiết kế thi công hệ thống M&E

VO TRAN COMPANY:

- Địa chỉ: 29 Lô C, Bùi Minh Trực, P.6, Q.8, TP.HCM.

- Tel: (+84-8) 6263 5354 | Fax: (+84-8) 6263 5354

- Mobile: 0909.51.70.71

- Website: www.vtcons.com.vn

FLICKER GALLERY